Науково-методична лабораторія іноземних мов ОАНО
 
Одеська академія неперервної освітиНовости


Все новости

Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Науково-методичний центр іноземних мов створено в 2000 році на базі науково-методичної лабораторії іноземних мов. У 2016 році центр іноземних мов отримав оновлену назву.

Науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних мов є структурним підрозділом кафедри суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

У складі НМЦ післядипломної освіти вчителів іноземних мов 8 співробітників (з 2 викладачів-сумісників – 1 кандидат філологічних наук; 4 методисти є викладачами за внутрішнім сумісництвом та 2 методисти).

Науково-методична проблема центру: Використання принципів особистісно-орієнтованої освітньої моделі і компетентнісно-спрямованого змісту навчання.

Науково-дослідна робота науково-методичного центру іноземних мов  здійснюється згідно з планом роботи інституту та спрямована на наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти, поглиблення професійних знань, підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів вчителів іноземних мов, розвиток їх творчого потенціалу, формування професійної активності.

Сферою діяльності центру є здійснення якісного науково-методичного супроводу діяльності вчителів іноземних мов під час проведення курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період. У своїй роботі центр використовує особистісно-орієнтований та компетентнісний, системно-структурній, андрагогічний та діяльнісний підходи. Співробітники кафедри керують роботою 5 експериментальних майданчиків на базі закладів освіти Болградського, Ізмаїльського, Овідіопольського та Саратського районів у рамках Всеукраїнського експерименту «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті». Майданчиком є і сама кафедра, яка досліджує шляхи оптимізації супроводу діяльності вчителів іноземних мов методичними службами області, створює модель науково-методичного супроводу діяльності вчителів як цілісної педагогічної системи; вивчає науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з іноземних мов у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Одеської області.

Науково-методичний центр плідно співпрацює з ОНУ ім. І.І. Мечникова, Гете Інститутом (Німеччина), Культурконтакт (Австрія), Британською Радою, Американською радою, французьким культурним центром «Альянс Франсез», німецьким культурним центром «Баварський дім», грецьким культурним центром «Філікі Етерія»; з представництвами Австрії, Великобританії, Ізраїлю, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції; із українськими і міжнародними видавництвами та їх представниками в Україні.

Науково-методична діяльність співробітників кафедри здійснюється на основі евалюації та самоевалюації, що забезпечує як розвиток їх професійних компетенцій, так і зростання педагогічної майстерності вчителів іноземних мов.

Науково-методична проблема: Використання принципів особистісно-орієнтованої освітньої моделі і компетентнісно-спрямованого змісту навчання.

 


 

Основні завдання, реалізація яких сприяє вирішенню проблеми:   Для виконання покладених завдань центр здійснює такі види діяльності:
 • Створення умов та оптимізація процесу підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов.
 • Вивчення та аналіз рівня засвоєння учнями змісту освіти з іноземних мов.
 • Проведення науково-дослідних і пошукових робіт з проблем розвитку освітньої системи з іноземних мов.
 • Впровадження в практику роботи вчителів іноземних мов сучасних інновації-ційних технологій, формування навичок роботи з традиційними і віртуальними інформаційними джерелами.
 • Раціоналізація процесу навчання.
 • Облік в змісті, методиках і системі оцінювання широкого діапазону особистісних потреб і можливостей дітей в отриманні якісної освіти.
 • Створення творчих груп.
 
 • Проводить методичну роботу з учителями за категоріями для підвищення їх професійного рівня при проведенні курсової перепідготовки.
 • Організовує проблемні і теоретичні семінари, семінари-практикуми.
 • Вивчає і аналізує стан повної середньої шкільної освіти з іноземних мов в області та надає методичну допомогу вчителям, методистам РМК.
 • Готує пропозиції з питань вдосконалення змісту освіти, форм і методів навчання іноземним мовам.
 • Проводить консультації з питань впровадження освітніх стандартів, планів і програм, нормативно-правової документації.
 • Здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення олімпіад, інтелектуальних змагань, конкурсів з іноземних мов.
 • Бере участь в міжнародних проектах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види і форми діяльності науково-методичного центру іноземних мов