НМЛ мовно-літературної освіти. Сектор іноземних мов. ОАНОООР
 
Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради

Новини


2 квіт. 2020
Лист КЗВО "ОАНОООР" від 30.03.2020 р. № 252
З 06.04.2020 року усі курси підвищення кваліфікації, які було заплановано провести в очному форматі відповідно до графіка, тимчасово переводимо в online-режим.

Всі новини

Сектор іноземних мов

Сектор іноземних мов є структурним підрозділом кафедри методики викладання і освіти КЗВО "Одеська академія неперервної освіти".

У складі сектору іноземних мов 5 співробітників.

Науково-методична проблема сектору: Використання принципів особистісно-орієнтованої освітньої моделі і компетентнісно-спрямованого змісту навчання.

Науково-дослідна робота   здійснюється згідно з планом роботи академії та спрямована на наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти, поглиблення професійних знань, підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів вчителів іноземних мов, розвиток їх творчого потенціалу, формування професійної активності.

Сферою діяльності  є здійснення якісного науково-методичного супроводу діяльності вчителів іноземних мов під час проведення курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період. У своїй роботі сектор використовує особистісно-орієнтований та компетентнісний, системно-структурній, андрагогічний та діяльнісний підходи. Співробітники кафедри керують роботою 4 експериментальних майданчиків на базі закладів освіти Болградського, Овідіопольського та Ренійського районів у рамках Всеукраїнського експерименту «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті». Майданчиком є і сама кафедра, яка досліджує шляхи оптимізації супроводу діяльності вчителів іноземних мов методичними службами області, створює модель науково-методичного супроводу діяльності вчителів як цілісної педагогічної системи; вивчає науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з іноземних мов у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Одеської області.

Сектор плідно співпрацює з ОНУ ім. І.І. Мечникова, Гете Інститутом (Німеччина), Культурконтакт (Австрія), Британською Радою, Американською радою, французьким культурним центром «Альянс Франсез», німецьким культурним центром «Баварський дім»,  з представництвами Австрії, Великобританії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції; із українськими і міжнародними видавництвами та їх представниками в Україні.

Науково-методична діяльність співробітників кафедри здійснюється на основі евалюації та самоевалюації, що забезпечує як розвиток їх професійних компетенцій, так і зростання педагогічної майстерності вчителів іноземних мов.

Науково-методична проблема: Використання принципів особистісно-орієнтованої освітньої моделі і компетентнісно-спрямованого змісту навчання.

 


 

Основні завдання, реалізація яких сприяє вирішенню проблеми:   Для виконання покладених завдань сектор здійснює такі види діяльності:
 • Створення умов та оптимізація процесу підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов.
 • Вивчення та аналіз рівня засвоєння учнями змісту освіти з іноземних мов.
 • Проведення науково-дослідних і пошукових робіт з проблем розвитку освітньої системи з іноземних мов.
 • Впровадження в практику роботи вчителів іноземних мов сучасних інновації-ційних технологій, формування навичок роботи з традиційними і віртуальними інформаційними джерелами.
 • Раціоналізація процесу навчання.
 • Облік в змісті, методиках і системі оцінювання широкого діапазону особистісних потреб і можливостей дітей в отриманні якісної освіти.
 • Створення творчих груп.
 
 • Проводить методичну роботу з учителями за категоріями для підвищення їх професійного рівня при проведенні курсової перепідготовки.
 • Організовує проблемні і теоретичні семінари, семінари-практикуми.
 • Вивчає і аналізує стан повної середньої шкільної освіти з іноземних мов в області та надає методичну допомогу вчителям, методистам РМК.
 • Готує пропозиції з питань вдосконалення змісту освіти, форм і методів навчання іноземним мовам.
 • Проводить консультації з питань впровадження освітніх стандартів, планів і програм, нормативно-правової документації.
 • Здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення олімпіад, інтелектуальних змагань, конкурсів з іноземних мов.
 • Бере участь в міжнародних проектах.